Oferta
* wsparcie i doradztwo w zakresie rozwoju, wychowania oraz problemów emocjonalnych czy rozwojowych dziecka;
* diagnoza psychologiczna i badania psychologiczne;
* terapia rodzin;
* terapia par: kryzys w związku, problemy komunikacyjne, znudzenie, przemoc w związku;

* terapia indywidualna, szczególnie:

- problemy adaptacyjne w UK, samotność, rozłąka,
- niepewność przy poszukiwaniu nowej pracy,
- poczucie przygnębienia i smutku,
- niska samoocena,
- relacje z innymi,
- agresja,
- sytuacje kryzysowe,
- zaburzenia emocji (lęk, depresja, samookaleczanie, nerwice, OCD)
- zaburzenia odżywiania (anoreksia, bulimia, obsesyjne objadanie się)
- problemy osobowościowe,
- radzenie sobie ze stresem,
- strata bliskiej osoby,
- zaburzenia związane z doświadczeniem przemocy,
- rozwój osobisty,
- diagnoza intelektu, zdolności, cech osobowościowych,
- LGBTQA,
- traumatyczne wydarzenia oraz PTSD, w tym terapia EMDR,
- i inne.

Badania psychologiczne dzieci i dorosłych - dostępne metody (testy, kwestionariusze) bezsłowne oraz w języku polskim.

Raporty dla sądów w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.